เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


ทำบุญเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม-หนองอ้อ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองทุ่ม หมู่ 9


วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายสมยศ ศรีสอาด นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพรรณานคร ปลัด ผอ กอง ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และประชาชนบ้านหนองทุ่ม หมู่ 9 ,บ้านหนองอ้อ หมู่13 ร่วมทำบุญเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม-หนองอ้อ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองทุ่ม หมู่ 9
2022-06-23
2022-06-10
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-25
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-15