เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลพรรณานครร่วมกับอำเภอพรรณานิคมและกรมพัฒนาสังคมจังหวัดสกลนคร ร่วมต่อเติมและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ให้กับ นางตา โพธิ์ศรี บ้านหนองอ้อหมู่ 13


วันที่ 10 มิถุนายน 2565
เทศบาลตำบลพรรณานครร่วมกับอำเภอพรรณานิคมและกรมพัฒนาสังคมจังหวัดสกลนคร ร่วมต่อเติมและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ให้กับ นางตา โพธิ์ศรี บ้านหนองอ้อหมู่ 13 ในวงเงิน 40000 บาทในนโยบาย tpmap และขจัดปัญหาความยากจน
2022-06-23
2022-06-10
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-25
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-15