เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


เทศบาลตำบลพรรณานคร ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพรรณานิคม(ศป.ปส.อ.พรรณานิคม) สถานีตำรวจภูธรพรรณานิคม และส่วนราชการในพื้นที่ตำบลพรรณา จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประชาชนในหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน เพื่อการสร้างการรับรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดการค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฟรีเครดิต

2022-08-19
2022-08-05
2022-07-22
2022-06-23
2022-06-10
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-25