เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


งานส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัยร่วมใจสืบสานประเพณีไทย งานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ


วันที่ 12 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลพรรณานคร  งานส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัยร่วมใจสืบสานประเพณีไทย งานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โดยนายยรรยง พรมศร นายอำเภอพรรณานิคม เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาหนองทุ่ม บ้านหนองอ้อ

2023-06-26
2023-06-26
2023-04-19
2023-04-12
2023-03-30
2023-03-29
2023-02-23
2023-02-06
2023-02-01
2023-01-10