เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านหัตกรรม (ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์)


เทศบาลตำบลพรรณานคร ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นทุกวันศุกร์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้จัดทำกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะอาชีพ สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลพรรณานคร

2022-08-19
2022-08-05
2022-07-22
2022-06-23
2022-06-10
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-25