เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม (การทำขนมต้ม)


เทศบาลตำบลพรรณานครร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรรณานิคม จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้สนคหกรรม (การทำขนมต้ม) ให้แก่สตรี ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และกลุ่มผู้ที่สนใจในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ระดับหมู่บ้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว

2022-08-19
2022-08-05
2022-07-22
2022-06-23
2022-06-10
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-25