เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


การประกวด "ธิดาภูไทพรรณานคร" ประจำปี 2564 ♛ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอารียา แสนสุริยวงค์ (น้องแฟนต้า) หมายเลข 3 ♛ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกาญจนาพร แสงกลม (น้องออย) หมายเลข


การประกวด "ธิดาภูไทพรรณานคร" ประจำปี 2564
♛ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอารียา แสนสุริยวงค์ (น้องแฟนต้า) หมายเลข 3
♛ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกาญจนาพร แสงกลม (น้องออย) หมายเลข 10
♛ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวพิมชนก สอนเสนา (น้องพิม) หมายเลข 5
♚ รางวัญขวัญใจประชาชนได้แก่ นางสาวกิติมา ศรีนัครินทร์ (น้องมะนาว) หมายเลย 6
การประกวด "ธิดาภูไทพรรณานคร" ประจำปี 2564  ♛ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอารียา แสนสุริยวงค์ (น้องแฟนต้า) หมายเลข 3 ♛ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกาญจนาพร แสงกลม (น้องออย) หมายเลข 10 ♛ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวพิมชนก สอนเสนา (น้องพิม) หมายเลข 5 ♚ รางวัญขวัญใจประชาชนได้แก่ นางสาวกิติมา ศรีนัครินทร์ (น้องมะนาว) หมายเลย 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
804
จำนวนคนที่เข้าถึง
157
จำนวนการมีส่วนร่วม
ไม่สามารถโปรโมทได้
 
2022-04-22
2022-04-21
2022-04-21
2022-04-11
2022-04-08
2022-04-01
2022-03-29
2022-02-09
2022-01-28
2022-01-24