เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


การประกวด "หนูน้อยภูไทพรรณานคร" ประจำปี 2564 ♛ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงชริสรา ทรงตระกูล (น้องหลิวหลิว) หมายเลข 13 บ้านหนองอ้อส่งเข้าประกวด ♛ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงวน


การประกวด "หนูน้อยภูไทพรรณานคร" ประจำปี 2564 ♛ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงชริสรา ทรงตระกูล (น้องหลิวหลิว) หมายเลข 13 บ้านหนองอ้อส่งเข้าประกวด ♛ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงวนิดา ไกยะ (น้องแก้มหอม) หมายเลข 11 บ้านหนองแวงส่งเข้าประกวด ♛ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงกมลลักษณ์ กะพุทธา (น้องโลตัส) หมายเลข 1 พร้อมรางวัลขวัญใจประชาชน บ้านเม็กส่งเข้าประกวด
 
 
356
จำนวนคนที่เข้าถึง
36
จำนวนการมีส่วนร่วม
ไม่สามารถโปรโมทได้
2022-04-22
2022-04-21
2022-04-21
2022-04-11
2022-04-08
2022-04-01
2022-03-29
2022-02-09
2022-01-28
2022-01-24