เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


การประกวด "นางสาวภูไทพรรณานครจำแลง" ประจำปี 2564 (คนแรกของอำเภอพรรณานิคม) ♛ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวไอยราพร เกิดเพชร (น้องบอมเบย์) หมายเลข 10 ♛ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวภัท


การประกวด "นางสาวภูไทพรรณานครจำแลง" ประจำปี 2564 (คนแรกของอำเภอพรรณานิคม) ♛ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวไอยราพร เกิดเพชร (น้องบอมเบย์) หมายเลข 10 ♛ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวภัทรียา  ศิรินามวงค์ (น้องแพ็ท) หมายเลข 5 ♛ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวศิรินภา กัลยานนท์ (น้องแน็ตตี้) หมายเลข 16 พร้อมตำแหน่งขวัญใจประชาชน

2022-04-22
2022-04-21
2022-04-21
2022-04-11
2022-04-08
2022-04-01
2022-03-29
2022-02-09
2022-01-28
2022-01-24