เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลพรรณานครบริการประชาชนออกรับ - ส่ง ผู้ที่มีความต้องการฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มประชาชน 18 ปีขึ้นไป ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม


วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลพรรณานครบริการประชาชนออกรับ - ส่ง ผู้ที่มีความต้องการฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มประชาชน 18 ปีขึ้นไป ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม

2021-12-14
2021-12-14
2021-12-14
2021-12-05
2021-11-29
2021-11-26
2021-11-23
2021-11-19
2021-11-19
2021-11-19