เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายสมยศ ศรีสอาด นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร ลงพื้นที่ดูการซ่อมแซมผิวถนนของแขวงทางหลวงสกลนคร ที่2 (สว่างแดนดิน) บริเวณถนนเลียบคลองชลปทานโคกชุมพร - หนองแวง


วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายสมยศ ศรีสอาด นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร ลงพื้นที่ดูการซ่อมแซมผิวถนนของแขวงทางหลวงสกลนคร ที่2 (สว่างแดนดิน) บริเวณถนนเลียบคลองชลปทานโคกชุมพร - หนองแวง

2022-06-23
2022-06-10
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-25
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-15