เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายสมยศ ศรีสอาด นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร ลงพื้นที่ดูการซ่อมแซมผิวถนนของแขวงทางหลวงสกลนคร ที่2 (สว่างแดนดิน) บริเวณถนนเลียบคลองชลปทานโคกชุมพร - หนองแวง


วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายสมยศ ศรีสอาด นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร ลงพื้นที่ดูการซ่อมแซมผิวถนนของแขวงทางหลวงสกลนคร ที่2 (สว่างแดนดิน) บริเวณถนนเลียบคลองชลปทานโคกชุมพร - หนองแวง

2021-12-14
2021-12-14
2021-12-14
2021-12-05
2021-11-29
2021-11-26
2021-11-23
2021-11-19
2021-11-19
2021-11-19