เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ ๓ ครั้งที ๑ ปี ๒๕๖๔ [ 20 ธ.ค. 2564 ]7
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ ๒ ครั้งที ๓ ปี ๒๕๖๔ [ 29 ต.ค. 2564 ]31
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ [ 17 ส.ค. 2564 ]42
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ [ 13 ส.ค. 2564 ]41
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ [ 10 ส.ค. 2564 ]41
6 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก วันที่ 11 พฤษภาคม 64 [ 11 พ.ค. 2564 ]48
7 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 28 ส.ค.63 [ 17 ธ.ค. 2563 ]56
8 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 พ.ย.63 [ 17 ธ.ค. 2563 ]52
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ [ 25 พ.ย. 2563 ]43
10 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 25 ก.ย.63 [ 2 พ.ย. 2563 ]53
11 รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 31 ส.ค. 2563 ]51
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ส.ค. พ.ศ. 2562 [ 15 ส.ค. 2563 ]51
13 รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 12 ส.ค. 2563 ]53
14 รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]54
15 รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 17 พ.ค. 2563 ]52
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย. พ.ศ. 2562 [ 4 ก.พ. 2563 ]51
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 16 ก.ย. พ.ศ. 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]50
18 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 1 ส.ค. พ.ศ. 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]47
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]56
20 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]52
 
หน้า 1|2