เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพรรณานคร [ 4 ก.พ. 2565 ]25
2 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]27
3 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ [ 17 ธ.ค. 2563 ]24
4 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]24
5 แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลพรรณนคร [ 1 ต.ค. 2563 ]28
6 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลพรรณานคร [ 1 ต.ค. 2563 ]26
7 รายงานผลจำนวนผู้เข้ารับบริการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]24
8 สรุปความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ปี 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]28
9 รายงานผลจำนวนผู้เข้ารับบริการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 มี.ค. 2562 ]23
10 โครงการอบรมมาตรฐานจริยธรรม [ 20 ม.ค. 2562 ]26
11 มาตรการการได้ดุลยพินิจ-และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักบริหารการบ้านเมืองที่ดี [ 7 ม.ค. 2562 ]25
12 ประกาศคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 7 ม.ค. 2562 ]25
13 สรุปความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]24
14 รายงานผลจำนวนผู้เข้ารับบริการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]27
15 ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานปี 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]25
16 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน [ 27 ต.ค. 2560 ]25
17 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพรรณานคร [ 1 ธ.ค. 2559 ]25
18 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ปี 2561 [ 29 ก.ย. 2559 ]23