เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประจำปี 2565 รอบ 6เดือน ไตรมาส1-2 [ 31 ต.ค. 2564 ]26
2 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1-4 ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2564 ]29
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 31 ต.ค. 2564 ]33
4 รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564 รอบ6เดือน [ 19 เม.ย. 2564 ]28
5 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ทต.พรรณานคร [ 13 ม.ค. 2564 ]24
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]26
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]28
8 รายงานผลรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]27
9 งบแสดงสถานะการเงิน ปี 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]26
10 รายงานการตรวจสอบบัญชีการเงิน [ 30 ก.ย. 2562 ]23
11 รายงานแสดงผลไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]26
12 รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]30
13 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]23
14 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]29
15 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]25
16 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]23
17 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 [ 11 ต.ค. 2560 ]26
18 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 [ 30 ก.ย. 2560 ]25
19 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]29
20 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]28