เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564 รอบ6เดือน [ 19 เม.ย. 2564 ]47
2 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ทต.พรรณานคร [ 13 ม.ค. 2564 ]58
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]49
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]44
5 รายงานผลรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]51
6 งบแสดงสถานะการเงิน ปี 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]52
7 รายงานการตรวจสอบบัญชีการเงิน [ 30 ก.ย. 2562 ]50
8 รายงานแสดงผลไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]52
9 รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]45
10 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]53
11 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]48
12 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]50
13 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]52
14 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 [ 11 ต.ค. 2560 ]47
15 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 [ 30 ก.ย. 2560 ]52
16 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]56
17 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]47