เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.65 [ 5 พ.ค. 2565 ]23
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.65 [ 5 เม.ย. 2565 ]26
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.65 [ 5 มี.ค. 2565 ]27
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.65 [ 5 ก.พ. 2565 ]26
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.64 [ 5 ม.ค. 2565 ]26
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.64 [ 5 ธ.ค. 2564 ]26
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.64 [ 5 พ.ย. 2564 ]25
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 31 ต.ค. 2564 ]25
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี ค. 64 [ 1 เม.ย. 2564 ]26
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.. 64 [ 1 มี.ค. 2564 ]25
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.. 64 [ 1 ก.พ. 2564 ]24
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.. 63 [ 1 ม.ค. 2564 ]23
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.. 63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]28
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 63 [ 2 พ.ย. 2563 ]25
15 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]25