เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน


รายงานผลการการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ห้วงดือน ตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565)    เอกสารประกอบ รายงานผลการการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ