แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองทุ่ม ม.9 ต.พรรณา [ 16 มี.ค. 2565 ]
....................................................................................
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.พรรณา [ 2 มี.ค. 2565 ]
....................................................................................
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงไข่ ต.พรรณา [ 1 มี.ค. 2565 ]
....................................................................................
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่10 [ 28 ก.พ. 2565 ]
....................................................................................