เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเม็ก หมู่ ๗ สายทุ่งนาเจริญพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลพรรณา [ 22 ก.ค. 2565 ]32
2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองทุ่ม ม.9 ต.พรรณา [ 16 มี.ค. 2565 ]53
3 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.พรรณา [ 2 มี.ค. 2565 ]47
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคันคลอง L-๔R บ้านโคกชุมพร หมู่ที่ ๘ ตำ บลพรรณา [ 2 มี.ค. 2565 ]55
5 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงไข่ ต.พรรณา [ 1 มี.ค. 2565 ]51
6 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่10 [ 28 ก.พ. 2565 ]47
7 ประกาศก่อสร้างถนนคสล. หมู่8 [ 8 ก.พ. 2565 ]46
8 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ต.ค. 2564 ]53
9 ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2564 ]47
10 ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ก.ย. 2564 ]50
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร(สายบ้านหนองแวง-ต้นผึ้ง) [ 12 พ.ค. 2564 ]49
12 ร่างประกาศก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร(วัดป่าอุดมสมพร)สายบ้านหนองแวง-บ้านต้นผึ้ง [ 3 พ.ค. 2564 ]49
13 ร่างประกวดราคาไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ 12 [ 2 มี.ค. 2564 ]52
14 ร่างประกวดราคาไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ 11 [ 2 มี.ค. 2564 ]45
15 ประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำพิพิธภัณฑ์ [ 1 มี.ค. 2564 ]46
16 ประกวดราคาแอสฟัลท์ติก [ 1 มี.ค. 2564 ]50
17 เผยแพร่แผนโครงการซ่อมผิวทางแอสฟันติก ม.12 [ 5 ก.พ. 2564 ]42
18 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]49
19 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]49
20 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร [ 3 ก.พ. 2564 ]46
 
หน้า 1|2|3|4|5