เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
คลังความรู้ KM
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการฝึกอบรม "การกำหนดและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2565 ]23
2 รายงานการฝึกอบรมการบูรณานการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 15 ธ.ค. 2564 ]28
3 รายงานผลการอบรมด้านวินัย และคุณธรรมและจริยธรรม พ.ศ. 2564 [ 24 ก.ย. 2564 ]25
4 รายงานการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพหน่วยงานของรัฐและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจSMEs ให้เข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 มี.ค. 2564 ]23
5 โครงการฝึกอบรมสัมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ. 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]26
6 รายงานสรุปปัญหาและความต้องการ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม [ 10 ส.ค. 2563 ]26
7 รายงานการฝึกอบรม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 17 ก.ค. 2563 ]27
8 สรุปผลการดำเนินโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปี 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]25
9 รายงานผลการฝึกอบรมปฏิบัติการด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฯ พ.ศ. 2562 [ 23 ธ.ค. 2562 ]27
10 สรุปรายงานโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]28
11 รายงานผลการฝึกอบรมโครงการเรียนรู้เทคนิคขั้นตอนการจัดทำงานร่างขอบเขตงานจ้าง ฯ พ.ศ. 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]25
12 รายงานผลการฝึกอบรมโครงการเรียนรู้เทคนิคขั้นตอนการจัดทำงานร่างขอบเขตงานจ้าง ฯ พ.ศ. 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]26
13 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมสุขาภิบาล [ 11 มิ.ย. 2561 ]26
14 โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ม.ค. 2561 ]24
15 รายงานการศึกษาดูงานนอกสถานที่และต่างจังหวัด [ 21 ก.ค. 2560 ]25