เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
คลังความรู้ KM
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการฝึกอบรมสัมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม [ 6 พ.ย. 2563 ]61
2 รายงานการฝึกอบรม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 17 ก.ค. 2563 ]54
3 สรุปผลการดำเนินโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปี 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]60
4 รายงานผลการฝึกอบรมปฏิบัติการด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฯ พ.ศ. 2562 [ 23 ธ.ค. 2562 ]62
5 สรุปรายงานโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]53
6 รายงานผลการฝึกอบรมโครงการเรียนรู้เทคนิคขั้นตอนการจัดทำงานร่างขอบเขตงานจ้าง ฯ พ.ศ. 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]57
7 รายงานผลการฝึกอบรมโครงการเรียนรู้เทคนิคขั้นตอนการจัดทำงานร่างขอบเขตงานจ้าง ฯ พ.ศ. 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]57
8 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมสุขาภิบาล [ 11 มิ.ย. 2561 ]52
9 โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ม.ค. 2561 ]72
10 รายงานการศึกษาดูงานนอกสถานที่และต่างจังหวัด [ 21 ก.ค. 2560 ]48