เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 25 ก.ค. 2565 ]8
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2565 [ 16 พ.ค. 2565 ]24
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด พ.ศ. 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]24
4 หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน ของข้าราชการพนักงานเทศบาล ครังที่ 1 พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]26
5 มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร [ 25 ม.ค. 2565 ]23
6 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด 2565 [ 13 ต.ค. 2564 ]29
7 ประกาศผลการลดพลังงานของเทศบาลตำบลพรรณานคร [ 13 ต.ค. 2564 ]23
8 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]26
9 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ของพนักงานเทศบาล 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]26
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]30
11 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]31
12 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]29
13 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลพรรณานคร พ.ศ. 2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]23
14 คำสั่งมอบหมายปฏิบัติงานและการแบ่งสายงานในหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในกองคลังเทศบาลตำบลพรรณานคร [ 20 พ.ค. 2564 ]22
15 คำสั่งมอบหมายปฏิบัติงานและการแบ่งสายงานในหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในกองช่างเทศบาลตำบลพรรณานคร [ 20 พ.ค. 2564 ]24
16 คำสั่งมอบหมายปฏิบัติงานและการแบ่งสายงานในหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสำนักปลัดเทศบาลตำบลพรรณานคร [ 20 พ.ค. 2564 ]22
17 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพรรณานคร 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]28
18 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ [ 17 พ.ค. 2564 ]25
19 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวนการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]23
20 คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]28
 
หน้า 1|2|3|4