เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการ “ประหยัดน้ำ ทางรอดต้านแล้ง” 🎉🎉 กรมชลประทานมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนไทยประหยัดน้ำเพื่อชาติ นำเสนอภายใต้แนวคิด “ประหยัดน้ำ เท่ากับ บริจาคน้ำ” เตรียมความพร้อมทุ
 
ประกวดธิดาภูไทพรรณานคร (รอบแรก) งานสืบทอดมรดกทางสายน้ำผ่านวิถีวัฒนธรรมชนเผ่า ประจำปี ๒๕๖๔ ค่ำคืนเพ็ญเดือนสิบสอง วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณหนองทุ่ม บ้านหนองอ้อ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังห
 
การประกวดหนูน้อยภูไทพรรณานคร งานสืบทอดมรดกทางสายน้ำผ่านวิถีวัฒนธรรมชนเผ่า ประจำปี ๒๕๖๔ ค่ำคืนเพ็ญเดือนสิบสอง วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณหนองทุ่ม บ้านหนองอ้อ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัด
 
การประกวดธิดาภูไทพรรณานคร งานสืบทอดมรดกทางสายน้ำผ่านวิถีวัฒนธรรมชนเผ่า ประจำปี ๒๕๖๔ เพ็ญเดือนสิบสอง วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณหนองทุ่ม บ้านหนองอ้อ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร *ด
 
เทศบาลตำบลพรรณานคร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญ แต่งผ้าไทยใส่บาตรยามเช้า
 
บรรยากาศการบุญข้าวสากของเทศบาลตำบลพรรณานคร
 
รำภูไทเมืองวัง โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลพรรณานครสถานที่ พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั่น อาจาโร นางรำจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ทีมถ่ายทำ ทีมงาน อว.U2Tพรรณา
 
รำฮีตสิบสองของดีอิสาน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลพรรณานครสถานที่ พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั่น อาจาโร นางรำจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ทีมถ่ายทำ ทีมงาน อว.U2Tพรรณา
 
เพลง พรรณาที่รัก | แสวง สกล | official audio | เพลงใหม่ล่าสุด2019
 
3ขั้นตอน! ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ. เพียงแค่ใช้เลขประชาชน13หลักเท่านั้น
 
ประชาคมอาเซียน ASEAN
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10