เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบปัญหาแจ้งได้ ง่ายนิดเ...
   ลงพื้นที่ในการมีส่วนร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ...
  ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงกา...
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้